Sekretesspolicy

Sekretesspolitik för Setablett.com

Setablett.com är ett onlineapotek som tar användarens integritet på allvar. Vi värnar om användarnas personliga och känsliga uppgifter och arbetar hårt för att skydda dem. Denna sekretesspolicy innefattar vår praxis när det gäller insamling, användning och avslöjande av personlig information som tillhandahålls av användare när de besöker vår webbplats.

Personuppgiftsbehandling

När du besöker Setablett.com samlar vi in information om dig genom vårt användarregistreringsformulär. Informationen vi samlar in kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som kan identifiera dig.

Vi använder personuppgifterna vi samlar in för att:

  • – Bekräfta din identitet inför beställningar.
  • – Tillhandahålla våra tjänster, inklusive genomförandet av beställningar och transaktioner.
  • – Förbättra användarupplevelsen för våra kunder.
  • – Administrera och hantera vår webbplats och dess innehåll.
  • – Följa tillämpliga lagar och regler.

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom i fall där det krävs enligt lag.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda de personliga uppgifterna som vi samlar in från våra användare. Vi genomför lämpliga säkerhetskontroller för att skydda mot obehörig åtkomst till informationen samt förhindra oavsiktlig förlust, användning, ändring eller avslöjande av dina personuppgifter.

Kontroll av din personliga information

Du har rätt att begära information om hur vi hanterar din personliga information genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Om du skulle upptäcka felaktigheter i din information kan du begära att rättning görs.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i vår sekretesspolicy, kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats och uppdatera datumen för senaste uppdatering.

Kontakta oss

Vid frågor om vår sekretesspolicy, kan du kontakta oss via e-post eller telefon.